ГОЛОВНА · ЄПАРХІЯ · НАШІ ПАРАФІЇ · БІБЛІОТЕКА · СТАТТІ · ФОТО ГАЛЕРЕЯ · МОЛОДІЖНЕ БРАТСТВО · ДОПОМОГТИ НАМ · ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО · КАЛЕНДАР · ПОШУК · КОНТАКТSaturday, December 10, 2022
Навігація
ГОЛОВНА
ЄПАРХІЯ
НАШІ ПАРАФІЇ
БІБЛІОТЕКА
СТАТТІ
ФОТО ГАЛЕРЕЯ
МОЛОДІЖНЕ БРАТСТВО
ДОПОМОГТИ НАМ
ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО
КАЛЕНДАР
Посилання
ПОШУК
КОНТАКТ
Архів файлів
FAQ
Зворотній зв'язок
Всі статті
Проповіді
Мистецтво
Статистика
Богослів'я
Суми і Сумщина
Історія Церкви
Релігія - Політика
Християнські свята
Магія, астрологія, окультизм
Піст у житті християнина
Останні статті
Благовірний великий ...
«Колір чистоти і цно...
28 вересня - пам'ять...
Воздвиження Чесного ...
Життя і страждання С...
Наші друзі off
Про затвердження Положення про Державний департамент у справах релігій

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. №770

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2005 р. N 770
Київ

Про затвердження Положення про
Державний департамент у справах релігій


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державний департамент у справах релігій, що додається.

2. Розмістити Державний департамент у справах релігій на умовах оренди в приміщеннях п'ятого поверху адміністративного будинку по вул. Прорізній, 15, у м. Києві робочою площею 375 кв. метрів.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 770

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент у справах релігій


1. Державний департамент у справах релігій (далі — Держдепрелігій) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мін'юсту і йому підпорядковується.

2. Держдепрелігій у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту та цим Положенням.

3. Основними завданнями Держдепрелігій є:

участь у реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій;

сприяння зміцненню взаємопорозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню у межах компетенції спірних питань, які виникають у відносинах між такими організаціями;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері державно-церковних відносин, розроблення пропозицій щодо подальшого його вдосконалення та внесення їх на розгляд Міністра юстиції;

забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи та реєстрації статутів (положень) релігійних організацій;

сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з передачею релігійним організаціям колишніх культових будівель та іншого церковного майна;

сприяння участі релігійних організацій України у міжнародних релігійних рухах і форумах та їх співробітництву з Європейським Союзом у сфері релігії, здійсненню ділових контактів з міжнародними релігійними центрами та іноземними релігійними організаціями.

4. Держдепрелігій відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє механізм забезпечення реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій, координує діяльність органів виконавчої влади з питань формування і регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

2) готує поточні і довгострокові прогнози щодо релігійних процесів в Україні;

3) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи;

4) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій;

5) веде облік релігійних організацій, що діють в Україні, культових будівель і споруд, які належать або використовуються цими організаціями;

6) сприяє вирішенню питань, пов'язаних з передачею у користування чи у власність релігійних організацій колишніх культових будівель та іншого церковного майна;

7) організовує проведення наукових досліджень з питань державно-церковних відносин;

8) взаємодіє з науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом у проведенні наукових досліджень з питань формування і реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій;

9) проводить за дорученням Міністра юстиції в установленому порядку переговори і консультації з релігійними центрами та управліннями, у тому числі з тими, що перебувають за межами України, з питань, що належать до його компетенції, сприяє організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

10) сприяє на прохання релігійних організацій досягненню домовленостей між ними та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

11) надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу з питань застосування законодавства про свободу світогляду і віросповідання;

12) розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

13) організовує проведення форумів, конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держдепрелігій має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

звертатися у випадках, передбачених законодавством, до суду з питань припинення діяльності релігійних організацій.

6. Держдепрелігій у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Держдепрелігій очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції.

Директор Держдепрелігій є членом колегії Мін'юсту.

Директор Держдепрелігій має заступників (не більше трьох), у тому числі першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції, погодженим з директором Держдепрелігій.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Держдепрелігій.

8. Директор Держдепрелігій:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Держдепрелігій та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягує до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держдепрелігій, крім заступників директора Департаменту;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держдепрелігій;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. У Держдепрелігій утворюється колегія у складі директора Держдепрелігій, його заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту. У разі потреби до складу колегії можуть входити інші особи. Персональний склад колегії затверджується Міністром юстиції за поданням директора Держдепрелігій.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держдепрелігій.

10. Для проведення релігієзнавчої експертизи у Держдепрелігій утворюється наукова (науково-консультативна) рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує директор Держдепрелігій.

11. Граничну чисельність працівників Держдепрелігій затверджує в межах граничної чисельності працівників Мін'юсту, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Держдепрелігій Міністр юстиції.

Структуру Держдепрелігій затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції.

12. Штатний розпис і кошторис Держдепрелігій затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції та Мінфіном.

13. Держдепрелігій утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мін'юсту.

14. Умови оплати праці працівників Держдепрелігій визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Держдепрелігій є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Джерело: Портал "Законодавство України"

ДЕКЛАРАЦІЯ
ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ
Время портала
Гість
Ім'я

Пароль

Запам'ятати менеРеєстрація
Забули пароль?
Голосування
Звідки Ви дізналися про наш сайт?

Від знайомих

З іншого сайту

З пошукової системи

Для участі в опитуваннях ви повинні залогінитися.
Міні-чат
Вам необхідно залогінитися.

Немає присланих повідомлень.
Copyright © 2007
Веб-портал Сумської єпархії Православної Церкви України
Редакція Прес-центру залишає за собою право не погоджуватися зі смістом статтей, які присилають читачі. Викладені тут погляди не обов'язково повинні поділяти всі члени редакції прес-центру.
Матеріали Веб-порталу Сумської єпархії УПЦ КП можуть бути використані повністю чи частково лише за умови посилання на джерело.