ГОЛОВНА · ЄПАРХІЯ · НАШІ БЛАГОЧИННЯ · БІБЛІОТЕКА · СТАТТІ · ДОПОМОГТИ НАМ · ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО · КАЛЕНДАР · ПОШУК · КОНТАКТИ Friday, July 12, 2024
Навігація
ГОЛОВНА
ЄПАРХІЯ
НАШІ БЛАГОЧИННЯ
БІБЛІОТЕКА
СТАТТІ
ДОПОМОГТИ НАМ
ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО
КАЛЕНДАР
ПОШУК
КОНТАКТИ
FAQ
Зворотній зв'язок
Пожертва на Свято-Воскресенський кафедральний собор
Останні статті
Благовірний великий ...
«Колір чистоти і цно...
28 вересня - пам'ять...
Воздвиження Чесного ...
Життя і страждання С...
Наші друзі off
Про затвердження Положення про Державний департамент у справах релігій

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. №770

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2005 р. N 770
Київ

Про затвердження Положення про
Державний департамент у справах релігій


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державний департамент у справах релігій, що додається.

2. Розмістити Державний департамент у справах релігій на умовах оренди в приміщеннях п'ятого поверху адміністративного будинку по вул. Прорізній, 15, у м. Києві робочою площею 375 кв. метрів.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 770

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент у справах релігій


1. Державний департамент у справах релігій (далі — Держдепрелігій) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мін'юсту і йому підпорядковується.

2. Держдепрелігій у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту та цим Положенням.

3. Основними завданнями Держдепрелігій є:

участь у реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій;

сприяння зміцненню взаємопорозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню у межах компетенції спірних питань, які виникають у відносинах між такими організаціями;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері державно-церковних відносин, розроблення пропозицій щодо подальшого його вдосконалення та внесення їх на розгляд Міністра юстиції;

забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи та реєстрації статутів (положень) релігійних організацій;

сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з передачею релігійним організаціям колишніх культових будівель та іншого церковного майна;

сприяння участі релігійних організацій України у міжнародних релігійних рухах і форумах та їх співробітництву з Європейським Союзом у сфері релігії, здійсненню ділових контактів з міжнародними релігійними центрами та іноземними релігійними організаціями.

4. Держдепрелігій відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє механізм забезпечення реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій, координує діяльність органів виконавчої влади з питань формування і регулювання відносин між державою, церквою та релігійними організаціями;

2) готує поточні і довгострокові прогнози щодо релігійних процесів в Україні;

3) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи;

4) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій;

5) веде облік релігійних організацій, що діють в Україні, культових будівель і споруд, які належать або використовуються цими організаціями;

6) сприяє вирішенню питань, пов'язаних з передачею у користування чи у власність релігійних організацій колишніх культових будівель та іншого церковного майна;

7) організовує проведення наукових досліджень з питань державно-церковних відносин;

8) взаємодіє з науково-дослідними установами і навчальними закладами з метою обміну досвідом у проведенні наукових досліджень з питань формування і реалізації державної політики щодо релігії, церкви та релігійних організацій;

9) проводить за дорученням Міністра юстиції в установленому порядку переговори і консультації з релігійними центрами та управліннями, у тому числі з тими, що перебувають за межами України, з питань, що належать до його компетенції, сприяє організації паломництва віруючих в Україну та за її межі;

10) сприяє на прохання релігійних організацій досягненню домовленостей між ними та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

11) надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу з питань застосування законодавства про свободу світогляду і віросповідання;

12) розглядає в установленому порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції;

13) організовує проведення форумів, конференцій, семінарів, інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держдепрелігій має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

звертатися у випадках, передбачених законодавством, до суду з питань припинення діяльності релігійних організацій.

6. Держдепрелігій у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Держдепрелігій очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції.

Директор Держдепрелігій є членом колегії Мін'юсту.

Директор Держдепрелігій має заступників (не більше трьох), у тому числі першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції, погодженим з директором Держдепрелігій.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Держдепрелігій.

8. Директор Держдепрелігій:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Держдепрелігій та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягує до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держдепрелігій, крім заступників директора Департаменту;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держдепрелігій;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. У Держдепрелігій утворюється колегія у складі директора Держдепрелігій, його заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту. У разі потреби до складу колегії можуть входити інші особи. Персональний склад колегії затверджується Міністром юстиції за поданням директора Держдепрелігій.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держдепрелігій.

10. Для проведення релігієзнавчої експертизи у Держдепрелігій утворюється наукова (науково-консультативна) рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує директор Держдепрелігій.

11. Граничну чисельність працівників Держдепрелігій затверджує в межах граничної чисельності працівників Мін'юсту, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Держдепрелігій Міністр юстиції.

Структуру Держдепрелігій затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції.

12. Штатний розпис і кошторис Держдепрелігій затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції та Мінфіном.

13. Держдепрелігій утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мін'юсту.

14. Умови оплати праці працівників Держдепрелігій визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Держдепрелігій є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Джерело: Портал "Законодавство України"

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ
Гість
Ім'я

Пароль

Запам'ятати менеРеєстрація
Забули пароль?
Голосування
Звідки Ви дізналися про наш сайт?

Від знайомих

З іншого сайту

З пошукової системи

Для участі в опитуваннях ви повинні залогінитися.
Міні-чат
Вам необхідно залогінитися.

Немає присланих повідомлень.
Copyright © 2007
Веб-портал Сумської єпархії Православної Церкви України
Редакція Прес-центру залишає за собою право не погоджуватися зі смістом статтей, які присилають читачі. Викладені тут погляди не обов'язково повинні поділяти всі члени редакції прес-центру.
Матеріали Веб-порталу Сумської єпархії ПЦУ можуть бути використані повністю чи частково лише за умови посилання на джерело.