ГОЛОВНА · ЄПАРХІЯ · НАШІ БЛАГОЧИННЯ · БІБЛІОТЕКА · СТАТТІ · ДОПОМОГТИ НАМ · ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО · КАЛЕНДАР · ПОШУК · КОНТАКТИ Friday, July 12, 2024
Навігація
ГОЛОВНА
ЄПАРХІЯ
НАШІ БЛАГОЧИННЯ
БІБЛІОТЕКА
СТАТТІ
ДОПОМОГТИ НАМ
ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО
КАЛЕНДАР
ПОШУК
КОНТАКТИ
FAQ
Зворотній зв'язок
Пожертва на Свято-Воскресенський кафедральний собор
Останні статті
Благовірний великий ...
«Колір чистоти і цно...
28 вересня - пам'ять...
Воздвиження Чесного ...
Життя і страждання С...
Наші друзі off
Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій

Розпорядження Кабінету Міністрів України №654р/2002


              
Герб України
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 вересня 2002 р. N 564-р
Київ


Про перспективний план невідкладних заходів
щодо остаточного подолання негативних наслідків
політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії
та відновлення порушених прав церков і
релігійних організацій


З метою забезпечення виконання Указу Президента України від
21 березня 2002 р. N 279 ( 279/2002 ) "Про невідкладні заходи щодо
остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики
колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених
прав церков і релігійних організацій", створення належних умов для
відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних
інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи
совісті та віросповідної рівності:

1. Затвердити перспективний план невідкладних заходів щодо
остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього
Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і
релігійних організацій (далі - перспективний план), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити здійснення
заходів, включених до перспективного плану.

3. Покласти на Держкомрелігій координацію діяльності органів
виконавчої влади з виконання перспективного плану.

4. Держкомрелігій раз на півроку подавати Кабінету Міністрів
України інформацію щодо виконання перспективного плану.


Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2002 р. N 564-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
невідкладних заходів щодо остаточного
подолання негативних наслідків політики колишнього
Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених
прав церков і релігійних організацій


I. Організаційна робота

1. Вивчити питання про долю колишніх культових будівель,
церковних приміщень та майна, належність яких до колишньої
церковної власності підтверджена відповідними архівними
документами, та узгодити його з керівниками релігійних організацій
на місцях, визначити терміни повернення цих будівель, приміщень і
майна в користування церквам і релігійним організаціям та подати
відповідні пропозиції Міжвідомчій комісії з підготовки пропозицій
щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були
порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної
політики стосовно релігії (далі - Міжвідомча комісія).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

Жовтень 2002 року.

2. Вивчити питання та подати пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо механізму передачі в користування церквам і
релігійним організаціям частини церковної атрибутики, літератури
та документів, що зберігаються в музейних запасниках та архівах.

Мінкультури, Держкомархів, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

Грудень 2002 року.

3. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
подальшого використання окремих будівель Національного
Києво-Печерського історико-культурного заповідника та інших
видатних пам'яток сакральної архітектури.

Київська міська держадміністрація,
Мінкультури, Держбуд, Держкомрелігій.

Жовтень 2002 року.

II. Правове та фінансове забезпечення

1. Узагальнити та подати Міжвідомчій комісії інформацію про
культові об'єкти (в тому числі пам'ятки історії, культури і
архітектури) та майно, які повинні бути повернуті церквам і
релігійним організаціям, та пропозиції щодо нормативно-правового
врегулювання питань їх збереження.

Фонд державного майна, Мінкультури,
Мін'юст, Держбуд, Держкомрелігій.

Березень 2003 року.

2. Розробити та внести в установленому порядку законопроект
щодо надання релігійним організаціям земельних ділянок.

Держкомзем, Мін'юст, Держкомрелігій.

2003 рік.

III. Сприяння діяльності релігійних організацій

1. Сприяти діяльності Всеукраїнської ради церков і релігійних
організацій, надавати церквам і релігійним інституціям України
всебічну допомогу в реалізації їх статутних завдань.

Держкомрелігій.

Постійно.

2. Надавати всебічну підтримку і сприяти реалізації
доброчинних програм церков і релігійних організацій.

Держкомрелігій, Мінпраці, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

Постійно.

3. Сприяти церквам і релігійним організаціям у розширенні
їхньої міжнародної діяльності, розвитку зв'язків з одновірцями за
кордоном, здійсненні паломництва до історичних релігійних центрів.

МЗС, Держкомрелігій.

Постійно.

4. Продовжити ремонтні та реставраційні роботи з
упорядкування комплексів пам'яток сакральної архітектури, сприяти
церквам і релігійним організаціям у будівництві храмів та
молитовних будинків.

Мінкультури, Держбуд, Держкомрелігій, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

Постійно.

5. Забезпечити проведення регулярних зустрічей представників
правоохоронних органів з керівниками церков і релігійних
організацій з метою запобігання міжконфесійним конфліктам і
недопущення порушень законодавства України.

МВС, Держкомрелігій.

За окремим планом.

IV. Науково-просвітницька робота та
інформаційне забезпечення

1. Здійснити заходи щодо впровадження в навчально-виховний
процес нових форм і методів ознайомлення з духовно-моральними
цінностями.

МОН, Національна академія наук, Академія
педагогічних наук, Держкомрелігій.

Постійно.

2. Забезпечити систематичне висвітлення проблем
міжнаціональних та міжконфесійних відносин на сторінках
періодичних видань.

Держкомнацміграції, Держкомрелігій.

Щокварталу.

3. Провести науково-практичну конференцію "Релігія і церква в
Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення", видати за її
підсумками збірник матеріалів.

Держкомрелігій, Національна академія наук.

Перше півріччя 2003 року.

4. Провести соціологічне дослідження "Церква в українському
суспільстві" та за його результатами видати збірник матеріалів.

Держкомрелігій, Національна академія наук.

2003-2004 роки.

5. Провести засідання "круглого стілу" та тему "Пріоритетні
напрями державно-церковної політики в незалежній Україні".

Держкомрелігій, Національна академія наук.

Друге півріччя 2003 року.

6. Забезпечувати випуск фотоальбомів, буклетів,
історико-церковної, церковно-мистецької літератури та перевидання
пам'яток церковної літератури.

Держкомінформ, Держбуд, Держкомрелігій.

Постійно.

7. Забезпечувати висвітлення в Україні та за кордоном ходу
виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. N 279
( 279/2002 ) "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання
негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР
стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних
організацій".

Держкомінформ, МЗС, Держкомрелігій.

Постійно.

8. Проводити за участю релігійних діячів, працівників органів
внутрішніх справ семінари з питань діяльності новітніх релігійних
течій, міжконфесійних відносин та нейтралізації проявів
дискримінації на релігійному грунті.

МВС, Держкомрелігій.

За окремим планом.Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради
© 2005


ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ
Гість
Ім'я

Пароль

Запам'ятати менеРеєстрація
Забули пароль?
Голосування
Звідки Ви дізналися про наш сайт?

Від знайомих

З іншого сайту

З пошукової системи

Для участі в опитуваннях ви повинні залогінитися.
Міні-чат
Вам необхідно залогінитися.

Немає присланих повідомлень.
Copyright © 2007
Веб-портал Сумської єпархії Православної Церкви України
Редакція Прес-центру залишає за собою право не погоджуватися зі смістом статтей, які присилають читачі. Викладені тут погляди не обов'язково повинні поділяти всі члени редакції прес-центру.
Матеріали Веб-порталу Сумської єпархії ПЦУ можуть бути використані повністю чи частково лише за умови посилання на джерело.